Smilax

Noms communs

  • Mulberry Bush Greenbrier

Synonymes

  • Smilax sp
  • Nemexia
  • Parillax
  • Aniketon
  • Dilax
  • Coprosmanthus
  • Pleiosmilax
  • Sarsaparilla