Rumex

Noms communs

 • Oseille

Symptômes

 • Tremblement
 • Bave excessive
 • Insuffisance rénale

Synonymes

 • Acetosella
 • Analiton
 • Atecosa
 • Bucephalophora
 • Centopodium
 • Emex
 • Eutralia
 • Lapathon
 • Lapathum
 • Menophyla
 • Nemolapathum
 • Oxylapathon
 • Rhodoptera
 • Steinmannia
 • Tomaris
 • Vibo
 • Vibones
 • Acetosa