Celosia argentea

Noms communs

 • Célosie argentée

Synonymes

 • Celosia plumosa
 • Amaranthus cristatus
 • Amaranthus huttonii
 • Amaranthus purpureus
 • Amaranthus pyramidalis
 • Celosia aurea
 • Celosia castrensis
 • Celosia coccinea
 • Celosia comosa
 • Celosia cristata
 • Celosia debilis
 • Celosia huttonii
 • Celosia japonica
 • Celosia margaritacea
 • Celosia marylandica
 • Celosia pallida
 • Celosia purpurea
 • Celosia pyramidalis
 • Celosia splendens
 • Celosia swinhoei
 • Chamissoa margaritacea