Peperomia prostata

Common names

  • Trailing Peperomia