Masdevallia

Common names

 • Tailed Orchid

Synonyms

 • Masdevallia spp
 • Acinopetala
 • Alaticaulia
 • Rodrigoa
 • Portillia
 • Jostia
 • Buccella
 • Byrsella
 • Fissia
 • Luzama
 • Megema
 • Petalodon
 • Regalia
 • Reichantha
 • Spectaculum
 • Spilotantha
 • Streptoura
 • Triotosiphon
 • Zahleria