Fuschsia

Noms communs

 • Fuchsia

Synonymes

 • Fuschsia spp
 • Brebissonia
 • Dorvalia
 • Ellobium
 • Encliandra
 • Kierschlegeria
 • Lyciopsis
 • Myrinia
 • Nahusia
 • Quelusia
 • Quiliusa
 • Schufia
 • Skinnera
 • Spachia
 • Thilcum
 • Tilco